DNA-barcoding voor amateurs

DNA-barcodes zijn stukjes DNA die tussen diersoorten duidelijk verschillen, maar binnen soorten veel uniformer zijn. Ze zijn daarom geschikt als een genetische manier om de identiteit van een soort te bepalen.

Dit kan bijvoorbeeld van nut zijn voor het bevestigen van de determinatie van soorten die op morfologische kenmerken slecht herkenbaar zijn, van exemplaren van soorten waarvan alleen het genitaal van het andere geslacht diagnostisch is, of van larven of nimfen van soorten waar de juveniele stadia slecht van bekend zijn.

Verder kan DNA-barcoding een nuttige stap zijn in de taxonomische revisie van ‘moeilijke’ groepen soorten en bij het beschrijven van nieuwe soorten.

Bij entomologisch en ander zoölogisch onderzoek wordt DNA-barcoding daarom steeds vaker ingezet. De techniek is echter nog onvoldoende beschikbaar voor (amateur-) onderzoekers die niet de beschikking hebben over (contacten met) een moleculair-biologisch laboratorium en/of die te weinig financiën hebben om een commercieel laboratorium in te schakelen.

Om (amateur-) onderzoekers in staat te stellen vaker gebruik te maken van de voordelen van DNA-barcoding, biedt Stichting Taxon Foundation nu een DNA-barcoding service aan vanuit de eigen laboratoriumfaciliteiten van de stichting, met daarbij de volgende opmerkingen:

  • Uitsluitend kleinschalige projecten (max. 10 sequenties per project).
  • De resultaten worden geleverd samen met algemene informatie over de interpretatie, maar voor verdere nazorg is Taxon Foundation niet verantwoordelijk, tenzij hier aparte afspraken over worden gemaakt.
  • In principe is alleen vers verzameld materiaal (levend, ingevroren, of in pure ethanol) geschikt voor DNA-barcoding.
  • Per DNA-barcode wordt €30 in rekening gebracht (dit zijn de werkelijke kosten voor chemicaliën en afschrijving van apparatuur). Dit is een sequentie die slechts in één richting is afgelezen; voor aflezen in beide richtingen wordt 10 euro extra in rekening gebracht.
  • Samples die geen leesbare DNA-barcode opleveren worden niet in rekening gebracht.
  • Vooralsnog is deze service alleen beschikbaar voor dierlijke samples.
  • Indien gewenst kunnen DNA-barcodes van Nederlandse soorten tevens worden doorgegeven aan de data-administratie van het ARISE-project, dat DNA-data van de Nederlandse flora en fauna verzamelt.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met info@taxonfoundation.com o.v.v. “DNA-barcoding”.