Donate

Our work depends on grants and donations. You can donate either for specific projects or for the foundation generally.
Please contact us for more information.

Ons werk is afhankelijk van subsidie en donaties. U kunt donaties doen voor specifieke projecten of voor de Stichting in het algemeen.
Stichting Taxon Foundation heeft ANBI-status, wat betekent dat giften en donaties aan ons aftrekbaar zijn voor de belastingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Amount