Over Ons

Stichting Taxon Foundation

Stichting Taxon Foundation is in 2020 opgericht als non-profit zusterorganisatie van Taxon Expeditions. De missie van de stichting is om het grote publiek te betrekken bij ecologisch en taxonomisch onderzoek om zo meer draagvlak te creëren voor natuureducatie, natuurbescherming en bewustmaking. De stichting draagt hieraan bij door leken, amateurs en scholieren te helpen zelf, samen met experts, hoogwaardig biodiversiteitsonderzoek te doen in binnen- en buitenland. Daarbij richt zij zich in het bijzonder op diverse groepen uit de zogeheten cryptobiota, waaronder insecten, spinachtigen, mollusken. Deze groepen zijn doorgaans ondergewaardeerd en ondervertegenwoordigd in de media, terwijl zij het leeuwendeel vormen van de biodiversiteit. In onze projecten wordt nauw samengewerkt met wetenschappers, academische instellingen, ngo’s, overheidsinstanties, beheerders van beschermde gebieden, bedrijven en liefdadigheidsstichtingen.

Doelstelling

De Stichting Taxon Foundation heeft als centrale doelstelling om de samenleving door middel van expedities te informeren en te onderwijzen op het gebied van biodiversiteit, ecologie en taxonomie. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van excursies, cursussen en expedities;
  • Wetenschappelijk onderzoek aan biodiversiteit;
  • Publiceren van wetenschappelijke artikelen en boeken.

Bestuur

Voorzitter

Menno Schilthuizen

www.schilthuizen.com

Secretaris

Penningmeester

Aglaia Bouma

www.aglaia.nl