Projecten

Taxon Foundation zet zich in voor buurtprojecten waarbij met de beste biodiversiteitsexperts gewerkt wordt aan natuurbescherming en -educatie. Hier vind je een overzicht van onze projecten.

Expeditie Achtertuin

2021

Als je ze allemaal bij elkaar optelt, vormen tuinen en balkonnen een enorm oppervlak aan stadsnatuur.

De kevers van Voorne

2020

na 40 jaar

Hoe is de keverfauna in de duinen van Voorne veranderd door 40 jaar milieuveranderingen?

Spoorweghaven Leiden

2020

Een bedreigde strook stadsgroen

Een braakliggende strook langs het spoor in het centrum van Leiden werd 30 jaar geleden omarmd door bewoners en veranderde langzaam in een stuk wilde stadsnatuur.

De grottenfauna van Georgiƫ

2021

Samen met lokale grottenonderzoekers zet Taxon Foundation een expeditie op touw om de grottendieren te onderzoeken van de spectaculairste grotten van Georgiƫ.

Een bedreigde oude boomgaard in Schalkwijk

2021

Een oude perengaard in het hart van Schalkwijk zou ten prooi vallen aan nieuwbouw. Bezorgde dorpsbewoners schakelden Taxon Foundation in en gezamenlijk deden zij een bliksem-inventarisatie van de biodiversiteit.

De kevers van landgoed Lichtenbeek

2022

na 40 jaar

Omdat hij er hoopte de legendarische Duitse Doodgraver (Nicrophorus germanicus) te vinden, deed Menno Schilthuizen als scholier in 1982 een aaskeverstudie bij Oosterbeek.