Expeditie Singelpark

Een wetenschappelijk onderzoek met buurtbewoners en scholen naar de biodiversiteit van het Leidse Singelpark.

In het project Expeditie Singelpark gaan we met lokale buurtbewoners en scholieren inventarisaties uitvoeren van de biodiversiteit in het Singelpark in Leiden. Dit circulaire park van bijna 6,5 km rond het oude centrum van Leiden is ontstaan door een serie individuele parkgebieden te verbinden.

Door het gevarieerde karakter van de verschillende parkgebieden (oude stille begraafplaatsen, traditionele parken, de Hortus botanicus, recent aangelegde speelplaatsen en hondenveldjes, etc.) is te verwachten dat de biodiversiteit hoog is, maar voor een groot deel is deze nog niet onderzocht. Zo zijn de ongewervelde dieren (die gezamenlijk meer dan helft van de biodiversiteit herbergen) nog grotendeels onbekend. In dit project willen we daar verandering in brengen door ons met name te richten op de ongewervelde dieren, en ook mossen en korstmossen.

Foto: Marc de Haan
Foto: Yako Joven

Wanneer?

De eerste inventarisatie is op 25 maart in het parkgebied dat tegen de Vreewijk aan ligt. We verzamelen om 13.30 uur op de hoek van de Witte Rozenstraat en de Witte Singel en het zal ongeveer twee uur duren. Zodra de data en plaatsen van expedities in andere delen van het Singelpark bekend zijn worden ze op deze webpagina vermeld. Lijkt het u leuk om te helpen met het organiseren van een inventarisatie? Of zou u graag samen met een groep buren of leerlingen meedoen? Stuur dan een mailtje naar: info@taxonfoundation.com.

Hoe werkt het?

Met ingang van maart 2023 gaan we herhaaldelijk “op expeditie” in delen van het Singelpark. We richten hiervoor een veldlaboratorium in met buisjes, petrischaaltjes, netten en microscopen waarmee de vondsten bekeken en verwerkt kunnen worden. Onder begeleiding van experts leren de deelnemers hoe en waar ze de diertjes, mossen en korstmossen kunnen vinden en helpen met het op naam brengen ervan, zodat zij na die dag de kennis en kunde hebben om de natuur in het Singelpark zelf te blijven monitoren.

Foto: Marc de Haan
Foto: Marc de Haan

Meedoen?

Alle geïnteresseerden, jong en oud, kunnen in principe meedoen, maar soms is de ruimte beperkt. Bij iedere activiteit die wordt aangekondigd wordt vermeld of en hoe je mee kunt doen. Wil je helpen een expeditie in jouw buurt te organiseren? Neem dan contact met ons op!

En daarna?

In de periode na de inventarisatie worden de vondsten door experts uitgewerkt in een deelrapport dat wordt gedeeld en besproken met de deelnemers. Het zou best kunnen dat we in het hele Singelpark duizenden soorten kunnen vinden. Het zou daardoor wel even kunnen duren voordat elk deelrapport af is. In de tussentijd kunnen de resultaten gevolgd worden via waarneming.nl en Stadsnatuurmeetnet. Na afloop van alle inventarisaties wordt er een eindrapport geschreven met de resultaten van het hele Singelpark.

In dit project werk Stichting Taxon Foundation samen met: Gemeente Leiden, Stichting Vrienden van het Singelpark, Stichting Vrienden van de Leidse Hortus, Hortus botanicus Leiden, Grachtwacht, Onder Water in Leiden, Naturalis, en Universiteit Leiden.