De kevers van Voorne

na 40 jaar

periode

2020 – 2023

Gefinancieerd door

Van der Hucht de Beukelaar Fonds Volkskracht Ars Donandi

In Samenwerking met

Het Zuid Hollands Landschap Natuurmonumenten KNNV IVN

resulterend in

Wetenschappelijke en populaire publicaties

In de vroege jaren 1980 nam biologieleraar Daan Vestergaard zijn leerlingen vaak mee naar de duinen van Voorne voor buitenschoolse natuurstudie. Een van hen, Menno Schilthuizen, deed daar toen een volledige inventarisatie van de kevers. In samenwerking met plaatselijke natuurclubs doet hij nu een her-inventarisatie: hoe is de keverfauna veranderd door 40 jaar milieuveranderingen?

https://www.rijnmond.nl/nieuws/197943/

https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/58403-2020-05-10-kevers-van-schilthuizen