Soortenjaar Hees (Nijmegen)

Een groep buurtbewoners van de wijk Hees in Nijmegen vormde de Natuurwaarnemersgroep Hees. Om de natuurwaarden van de wijk te beschermen startten ze een grootscheepse inventarisatie van de biodiversiteit. Het was een eer voor Taxon Foundation om met die gegevens dit eindrapport te mogen samenstellen.