Publicaties & Rapporten

Bij de Taxon Foundation betrekken we onze deelnemers bij echte ontdekkingen. Publicaties horen daarbij. Hier zijn enkele van de publicaties die we schreven over onze vorige projecten:

Beleidsplan Stichting Taxon Foundation

2021

De missie van Stichting Taxon Foundation is het informeren van de samenleving op onder meer het gebied van biodiversiteit en taxonomie en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. We leggen hierbij vooral de nadruk op wetenschappelijk hoogkwalitatief onderzoek aan de voor de leek minder toegankelijke groepen organismen (bv. insecten, slakken, mossen), zogenoemde cryptobiota. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van excursies, cursussen en expedities, het doen van wetenschappelijk onderzoek aan biodiversiteit, en het publiceren van wetenschappelijke artikelen en boeken. Onze ambitie is om de reikwijdte en intensiteit van het realiseren van deze doelstellingen te doen toenemen, in eerste instantie met lokale en landelijke projecten in Nederland, later hopelijk ook in het buitenland, in samenwerking met NGO’s, scholen en academische instanties. Het gehele beleidsplan vindt u hier.

Eindrapport boomgaard Schalkwijk

2021

Een oude perengaard in het hart van Schalkwijk zou ten prooi vallen aan nieuwbouw. Bezorgde dorpsbewoners schakelden Taxon Foundation in en gezamenlijk deden zij een bliksem-inventarisatie van de biodiversiteit. Er werden meer dan 200 ongewervelde diertjes gevonden, waaronder enkele zeldzame en nieuwe.

Jaarverslag 2020

2020

Stichting Taxon Foundation is in 2020 opgericht als non-profit zusterorganisatie van Taxon
Expeditions. Dit jaarverslag geeft een overzicht van wat de stichting het afgelopen jaar heeft ondernomen, de bijbehorende financiën en een vooruitzicht op 2021.